Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kernwaarden van democratie

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zetten we ons elke dag voor in. Daarmee borgt het ministerie van BZK de basis waarop we prettig samen kunnen leven en wonen. In Nederland, in de landen binnen ons Koninkrijk en in de drie bijzondere gemeenten van Caribisch Nederland.

Leven in vrijheid. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Dat is vastgelegd in onze Grondwet, de basis van onze samenleving. BZK beschermt en bewaakt die basis. Belangrijk, want het leven in vrijheid en in een democratie is niet vanzelfsprekend.

Vrijheid en democratie vragen continue aandacht, hier moet je met elkaar het gesprek over blijven voeren. Op 5 mei staan wij hier in het hele land bij stil en gaan we in gesprek over democratie, vrijheid, burgerschap en grondrechten. De bijdrage van het ministerie van BZK aan de vieringen en activiteiten rondom 5 mei is een manier om de kernwaarden van onze democratie te borgen. Want alleen met elkaar kunnen wij werken aan het fundament van onze samenleving; onze democratische en grondrechtelijke waarden.

Website ministerie van BZK